Гарантуємо повну конфіденційність співробітництва.

Юридична компанія «Рудик і партнери» є адвокатським об’єднанням і зберігає адвокатську таємницю відповідно до положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокату забороняється без згоди Клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

Положеннями ст. 22 зазначеного Закону визначено, що адвокатською таємницею є будь-яка інформація, яка стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває в трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, в адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи й відомості, що одержані адвокатом під час адвокатської діяльності. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, що знаходяться у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, щодо якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

Про нас

Юридична компанія надає юридичні, консалтингові та бізнес послуги у сфері: аграрного права, інвестицій, земельного та трудового права.

Конфіденційність

Контакти

38(096)464-41-13

38(097)788-78-55